Tröjor!

För utprovning storlekar ring Göran H 0623-10853 eller 070-6951235,

eller Sven B (ordf) 070-3449842